چه کنیم بهینه مصرف کنیم؟

راهکارهای مصرف بهینه انرژی

  • استفاده منطقي از انرژي

  • از طريق مديريت انرژي و بهبود كارآيي انرژي، ابزار و لوازم خانگي را بر طبق استاندارد کارا و برچسب زدن Labeling  کالا رواج دهند.

  • قبل از اينكه ساختماني را بسازند مشاور كارآيي انرژي انجام دهند.

  • بازرسي ابزار و مواد اوليه اي كه براي گرمايش استفاده مي شوند.

  • مدیریت R&D برای انرژی و منابع

  • رواج دادن روش های  CHP و DH

  • پشتيباني مالي از پروژه هايي كه صرفه جوئي انرژي را دنبال مي كنند.

  • بقيه پروژه هايي كه از طريق وزارت نيرو و صنايع و بازرگاني پيشنهاد مي شوند.

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | ۱ دیدگاه